Bureau Waardenburg - selectie -

Stikstofdepositie, Natura 2000
Vuistregels Stikstof en Woningbouw. Collombon, Cardinaals J.T.B., J. Daamen, G.F.J. Smit & H. van Ziel, 2019

Instandhouding van gevoelige habitattypen in een overbelast systeem? Verkennende studie naar de problematiek rond stikstofemissie en Natura 2000. Collombon, M. T., R. H. A. van Grunsven, et al. (2010)

Bestaand gebruik van rijksinfrastructuur en Natura 2000-gebieden. Verkenning van effecten van rijkswegen, spoorwegen en rijkskanalen als gevolg van bestaand gebruik, beheer en onderhoud en autonome ontwikkeling. I. Hille Ris Lambers, F. Brekelmans, R. Lensink en G.F.J. Smit 2008. 

Beschermingsplannen, compensatieplannen
Kansen voor de kamsalamander. Beschermingsplan voor de kamsalamander in Noord-Brabant. Smit, G.F.J., F.L.A. Brekelmans, L.S.A. Anema en R. van Eekelen, 2007. Provincie Noord-Brabant, "s-Hertogenbosch.

Smit, G.F.J., Boddeke, P.H.N., 2007. Ruimte voor de rugstreeppad. Omgang met rugstreeppad en orchideeën in Westpoort. Bueau Waardenburg, Culemborg

Compensatieplan amfibieën in de wijk Schuytgraaf te Arnhem. G.F.J. Smit, 2002

Compensatie natuurwaarden Boekelermeer Zuid. Compensatie- en projectplan in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein. G.F.J. Smit & R. van Eekelen, 2001

Seinpostduin. Inventarisatie, compensatie- en projectplan. G.F.J. Smit, 2001

Versnippering & Infrastructuur
RSN-index: monitoring van de versnippering van de natuur in Gelderland. P.W. van Horssen, R.J.W. van de Haterd, G.C.W. van Beek en G.F.J. Smit, 2000


Artikelen

Nederlands
Vleermuistorens in het Landschap. Jacco Bruil & Gerard smit 2020. Vakbladgroen 76/11 40-43

De alternatieve vleermuistoren. Jacco Bruil & Gerard smit 2020. Stadswerk 7/2020 46-47

De rugstreeppad is weer terug in Parijsch. Gerard Smit, 2019. Hak-al nr 4, 12-13.

Tijdelijke Natuur: kraamkamer voor Westpoort! Martin Melchers & Gerard smit 2018. Tussen Duin & Dijk 17(2):8-11. 2018 

Hoe biodivers is uw wijk? Jan Dirk Buizer en Gerard smit 2013. Stadswerk 6:14-15. SW6-2013 

Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort. Gerard Smit en Remco Barkhuis. Rooilijn 2012 45 (5): 334-339

Tijdelijke natuur scoort. Martin Melchers en Gerard Smit. Milieu 2011 (7): 51-52

Randeffecten van snelwegen op vleermuizen. Martijn Boonman en Gerard Smit. Zoogdier 2011 22 (3): 18-20.

Boekelermeer-Zuid, compensatie tussen de bedrijven door. Paul Boddeke en Gerard Smit. RAVON 40 (2011) 13 (2): 38-43

Oeverzwaluwen: vaste verblijfplaatsen voor flexibele soorten? Jan van der Winden & Gerard Smit, 2010. Journaal Flora en fauna 2010 nr. 8: 239-244

Trendberekening bij het Meetnet Amfibieën. Tom van der Meij, Arco van Strien, Gerard Smit en Edo Goverse. RAVON 31 (2009),10 (4): 57-62

Heeft een rugstreeppad een vaste rust- en verblijfplaats? Gerard Smit & Martin Melchers, 2006. Journaal Flora en fauna 4/5: 114-118

Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid. Gerard Smit & Paul Boddeke, 2006. Groen, Juni 2006

Amfibieën-predatie door de bruine rat. A. Groenveld & G. Smit, 2002. RAVON 13 5(1): 9-10

Amfibieën op loopstroken onder rijkswegen. Brandjes, J.G., G. Veenbaas & G.F.J. Smit, 2000. RAVON 7, 3 (1): 1 -5

Muizen in buizen. Een andere methode voor het bepalen van populatiedichtheden G.J. Brandjes & G.F.J. Smit, 2001. Zoogdier 12 (2001) 2: 9-12

Bermen voor amfibieën en reptielen. Smit, G.F.J., G. Timmermans & H.A.J. Smeets, 1999. Landinrichting 39 (6): 14-19.

Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen. G.F.J. Smit & A.J.M. Meijer Lutra.

Landelijke en regionale trends. Ontwikkelingen in ringslangpopulaties. Annie Zuiderwijk, Gerard Smit & Raymond Creemers, 1998. RAVON 1 (2) 1998

Nieuw land voor de ringslang (Natrix natrix). Leefgebieden en verbindingszones in Flevoland. Reptielen Natuurbeleidsplan. DLN 92 (6). G. Smit & A. Zuiderwijk, 1991. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF).

Broeihopen voor Ringslangen. DLN 92 (6): 223-227. A. Zuiderwijk, H. van de Bogert & G. Smit, 1991. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF)

De Nederlandse hagedissen in de jaren tachtig. Analyse van waarnemingen en beschrijving van landelijke verspreidingspatronen. Reptielen Natuurbeleidsplan. Lacerta 51 (1). A. Zuiderwijk & G. Smit, 1992. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF).

De Nederlandse slangen in de jaren tachtig. Analyse van waarnemingen en beschrijving van landelijke verspreidingspatronen. Reptielen Natuurbeleidsplan. Lacerta 49 (2). A. Zuiderwijk & G. Smit, 1990. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF).

De waarden langs de Friese IJsselmeerkust: samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie. Landschap 4 (4). H. Slager & G.F.J. Smit, 1987.

De samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie in het Veerse Meer en de Braakman. Landschap 4 (4). H. Slager & G.F.J. Smit, 1987.

Engels
10 Years of Amphibian Monitoring in the Netherlands: Preliminary Results. Edo Goverse, Gerard Smit and Tom van der Meij. Submitted for Proc. of the 14th Congress of the Societas Europaea Herpetologica Herpetologia.

Urban development and the Natterjack toad (Bufo calamita), implementation of the Habitat Directive in the Netherlands. Gerard F.J. Smit 2005. In Proc. of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica Herpetologia Bonnensis II

The national amphibian monitoring program in the Netherlands and NATURA 2000. Goverse, E., Smit, G.F.J., Zuiderwijk, A.C.M., & Meij, T. van der (2006). In Proc. of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica Herpetologia Bonnensis II (pp. 42-170)

Amphibians crossing under motorways: solutions for migration or dispersion? Gerard Smit, Jeroen Brandjes & Geesje Veenbaas. Habitat Fragmentation due to Transport Infrastructure – IENE 2006

Effectiveness of fauna passageways at main roads in The Netherlands. Geesje Veenbaas, Jeroen Brandjes, Gerard Smit & Edgar van der Grift. Habitat Fragmentation due to Transport Infrastructure – IENE 2003

Methods to monitor the use of fauna passageways. Geesje Veenbaas, Jeroen Brandjes & Gerard Smit. International Conference on Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastucture and Presentation of COST action 341 products Conference map – IENE 2003

Declining Amphibian Populations in The Netherlands. A. Groenveld & G. Smit, 2002. In: Collected DAPTF Working Group Reports: Ten Years on. Wilkinson J.W. (Ed), 2004. DAPTF Milton Keynes.

The national amphibian monitoring program in the Netherlands, preliminary results over 1997 – 2000. Gerard Smit, Annie Zuiderwijk, Axel Groenveld & B.A.P.J. Daemen, 2000. Presentatie SEH congres Slovenië 2000

Experience with the counting of animal road casualties. Smit, G.F.J. & A.J.M. Meijer, 1999. Lutra 42: 24-33.

A national amphibian monitoring program in the Netherlands. Gerard Smit, Annie Zuiderwijk & Axel Groenveld. In: Current Studies in Herpetologiy. Proceedings SEH congres 1998, p: 397-402

Monitoring of reptiles in the Netherlands. Annie Zuiderwijk, Axel Groenveld & Gerard Smit. Proceedings SEH congres 1998, p: 455-462.

Traffic and nature on Utrechtse Heuvelrug. A strategy to counter habitat fragmentation. Smit, G.F.J. & A.J.M. Meijer, 1995. Bijdrage in Conference newsletter. International conference on habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering. September 18-21, 1995.

Monitoring road mortality of fauna along motorways. Smit, G.F.J. & A.J.M. Meijer, 1995. Bijdrage in Conference newsletter. International conference on habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering. September 18-21, 1995.

Overig
Die Anlage künstlicher Eiablageplätze: Eine einfache Möglichkeit zum Schutz der Ringelnatter (Natrix natrix L. 1758): Annie Zuiderwijk, Gerard Smit & Han van der Bogert. In: Gruschwitz, Kornacker, Podloucky, Völkl & Waitzmann (Hrsg): Mertensiella, Bd.3, Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete, S.227-234.

Wat is het betere voetenwerk?. Gerard Smit. Pro Loop 2009: 20-23. 


Overige publicaties


RAVON Werkgroep Monitoring
Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland. RAVON Werkgroep Monitoring, Groenveld, A. & G. Smit, 2001. Amsterdam. RAVON Werkgroep Monitoring. Opdrachtgever: CBS

Naar een Meetnet Amfibieën. Intern rapport RAVON Werkgroep Monitoring. G.F.J. Smit, A. Groenveld, A. Zuiderwijk, 1996. Opdrachtgever: CBS, IKC-NBLF.

Handleiding Monitoring Reptielen in Nederland. G. Smit & A. Zuiderwijk, 1993. RAVON Werkgroep Monitoring. Opdrachtgever: CBS


UvA, Ecoland
Ecologisch advies Kerngebied Amsterdamse Bos. Interne notitie Stedelijk Beheer Amsterdam. G. Smit & R. Roos, 1992.

De betekenis van de natuurgebieden van Havelte voor amfibieën en reptielen. Onderdeel MER COT-minus Havelte. G. Smit & A. Zuiderwijk, 1990. Opdrachtgever: Oranjewoud (in opdracht van het Ministerie van Defensie).

Een evaluatie van het natuurbeheer in de Middelduinen. Goeree tot 1988. Ecoland-rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit & R.G. Mes, 1989.

Een ecologische beschrijving van de Lek, een zoetwatergetijderivier. Ecoland-rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit, L.K. Slager & T.J. Boudewijn, 1989.

Monitoring natuurwaarde van de Middelduinen. Goeree, rapport over de periode oktober 1988-oktober 1989. Ecoland rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit & R.G. Mes m.m.v. M. Annema, 1989.

Inrichtingsmogelijkheden voor de Knardijk als verbindingsweg voor plant en dier. Ecoland rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit, 1989.


RIJP - bodem, water en ecologie
De buitendijkse natuurgebieden langs de Friese IJsselmeerkust: bodem, grondwater en vegetatie. RIJP, 

Flevobericht 287. Bewerkt als Wetenschappelijke mededeling KNNV nr. 194. H. Slager & G.F.J. Smit, 1988.

Voormalige zandplaten in het Veerse Meer: bodem, grondwater en vegetatie. RIJP, Flevobericht 289. G.F.J. Smit & J. Visser, 1988. 


Overig
Verslag van bezoek aan Projeto Tamar opvangcentrum voor zeeschildpadden in Subauma Bahia Brazilië. G.F.J. Smit, 1989.

Designed with Mobirise - More info