Zandhagedis

De duinhagedis voor de toekomst behouden

De duinhagedis voor de toekomst behouden

Overleg Duinhagedis

Over duinbeheer, versnippering en monitoring

Duinbeheerders en herpetologen hebben elkaar in 1993 opgezocht om feiten over het wel en wee van duinhagedissen op een rij te zetten. Aanleiding was ongerustheid over de ontwikkeling van de zandhagedis in de duinen. Er is begonnen met monitoring van de hagedissen, er is door studenten onderzoek uitgevoerd o.a. naar genetische isolatie, de invloed van recreatie en de biotoopeisen. In het rapport is de kennis en waarnemingen van eind jaren negentig van de vorige eeuw gebundeld.

Checklist Biotoopeisen

Beoordeling duinterrein op geschiktheid voor duinhagedissen. Checklist

Seinpostduin compensatieplan

Seinpostduin

Compensatieplan zandhagedis

Bij de aanleg van Derde Haven is het duin- en parkeerterrein Seinpostweg als onderdeel van een insteekhaven. Op dit Seinpostduin kwam Zandhagedis voor. Het compensatieplan geeft een verslag van de inventarisatie, effectbeoordeling en compensatie. Tevens zijn de voorwaarden van de IUCN voor translocatie van de zandhagedissen op het duin benoemd. De uitzetlocatie is hierop beoordeeld.

 In totaal zijn 153 dieren weggevangen en aan Natuurmonumenten overgedragen. Van de 153 waren er 134 juveniele dieren gevangen met handvangsten (97) en vangpotjes (37). De aantallen waren in lijn met eerdere populatieschattingen en rekening houdend met gemiste vangsten.

Created with Mobirise - Go here