CV

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als dierecoloog en landschapsecoloog (Biologie). Sinds 1992 ben ik in dienst bij Bureau Waardenburg. Mijn huidige functie is senior projectleider met expertise op het gebied van herpetologie, ecologische netwerken en natuurwetgeving.

Ik adviseer over compensatie en mitigatie in het kader van natuurwetgeving, monitoring, meetnetontwikkeling, soortbescherming en faunavoorzieningen

Mobirise

Compensatieplannen

Van de zandhagedis bij Zeehaven IJmuiden (2001), de rugstreepadden in Westpoort tot het Soortenmanagementplan Tilburg. Lees meer...

Mobirise

Natuur & verkeer

Het gebruik van faunavoorzieningen en visies op ontsnippering. Lees meer...

Mobirise

Meetnetontwikkeling

Meetnet voor Biodiversiteit in Bulgarije, RAVON meetnetten en monitoring rugstreeppadden in Westpoort. Lees meer...

Mobirise

Stikstof

Stikstofoxiden en amoniak vormen een knelpunt voor de kwaliteit van natuur in Natura 2000-gebieden. Een complexe problematiek. Lees meer...

Natuur en infrastructuur

Visies op ontsnippering van natuur voor Utrecht, Flevoland, Gelderland, de A2 in Limburg en Zuid-Kennemerland.

Natuurwetgeving, soortenbescherming met een gebiedsgerichte aanpak

De effecten van de ontwikkeling van Zeehaven IJmuiden op de zandhagedissen bij Seinpostduin (2001) was de eerste van een lange reeks compensatieplannen. 
Het Soortenmanagementplan Tilburg is het eerste plan gekoppeld aan een gebiedsgerichte ontheffing.

Mobirise website builder - Check it