Havenbedrijf Amsterdam heeft vanaf 2007 een generieke ontheffing o.a. voor de rugstreeppad en had in 2009 als eerste een ontheffing Tijdelijke Natuur. De ontwikkeling van beschermde soorten wordt jaarlijks gemonitord. 

Mobirise

Rugstreeppad in Westpoort

In 2007 is het compensatieplan Ruimte voor de rugstreeppad opgesteld, als basis voor een generieke ontheffing voor geheel Westpoort. Het plan geeft aan hoe bij werkzaamheden en de ontwikkeling van Westpoort met rugstreeppadden rekening wordt gehouden. De wateren met rugstreeppadden worden jaarlijks door Martin Melchers in beeld gebracht. De populatie is sinds 2007 toegenomen, maar laat recent weer een dalende trend zien.

Mobirise

Tijdelijke Natuur

In de noordoosthoek  van Westpoort werd in 2009 een braakliggend perceel ingericht als tijdelijke natuur voor pioniersoorten met een poel voor rugstreeppadden en een gronddepot voor oeverzwaluwen. De poel werd snel door rugstreeppadden in gebruik genomen en op de oevers kwam een groot aantal rietorchissen op.

In 2016-2017 zijn dieren weggevangen om plaats te maken voor een insteekhaven. Het resultaat was boven verwachting!


Havenbedrijf Amsterdam heeft vanaf 2007 een generieke ontheffing o.a. voor de rugstreeppad, tien jaar later zijn hier vleermuizen aan toegevoegd. De ontwikkeling van beschermde soorten wordt jaarlijks gemonitord. In de eerste jaren werden alleen de waarnemingen weergegeven. Later zijn de trends en de ontwikkeling van het populatienetwerk van de rugstreeppad aan toegevoegd. 

Westpoort - generieke ontheffing natuurbescherming

Ruimte voor de rugstreeppad

Ruimte voor de rugstreeppad

2007: Compensatieplan in het kader van de generieke ontheffing voor Westpoort.

Opschalen voor flexibiliteit

Flexibiliteit in Westpoort

2012: Havenbedrijf Amsterdam heeft een generieke ontheffing.

Plan van aanpak Vleermuizen

PvA Vleermuizen

2015: in aanvulling op de  ontheffing is een compensatieplan voor vleermuizen opgesteld.

Monitoring Westpoort 2019

Monitoring

Jaarlijkse monitoring in Westpoort, resultaten over 2019.


Havenbedrijf Amsterdam kreeg in 2009 als eerste een ontheffing Tijdelijke Natuur. In Tijdelijke Natuur werden jaarlijks koortjes van 15-30 rugstreeppadden gehoord. Bij het wegvangen van dieren voorafgaand aan de definitieve inrichting zijn er in twee jaar 280 volwassen dieren verplaatst.

Westpoort - ontheffing Tijdelijke Natuur

Tijdelijke Natuur Kraamkamer Westpoort

Kraamkamer voor Westpoort

2018: De populatie rugstreeppadden heeft zich in 8 jaar ontwikkeld tot een van de grootste van het havengebied.

Tijdelijke Natuur Scoort

Tijdelijke Natuur Scoort

2011: Tijdelijke Natuur vanaf 2009, Rugstreeppad en orchidee├źn profiteren hiervan.

Tijdelijke Natuur opruimactie

Rapport TN

In 2016 zijn in het kader van de zorgplicht soorten uit Tijdelijke Natuur verplaatst.

Monitoring Westpoort 2017

Monitoring

In 2017 zijn aanvullend op 2016 nog rugstreeppadden weggevangen uit Tijdelijke Natuur en verplaatst.

This website was built with Mobirise templates