how to create your own site

Rapporten 

Een selectie van de meer dan 100 titels uit ruim 25 jaar Bureau Waardenburg

Artikelen

 
Tijdschrift publicaties over ecologie

Overige rapporten

 
Rapporten uit de oertijd ....


Bureau Waardenburg

Stikstofdepositie, Natura 2000
Instandhouding van gevoelige habitattypen in een overbelast systeem? Verkennende studie naar de problematiek rond stikstofemissie en Natura 2000. Collombon, M. T., R. H. A. van Grunsven, et al. (2010). Stikstof en instandhouding habitats.pdf

Bestaand gebruik van rijksinfrastructuur en Natura 2000-gebieden. Verkenning van effecten van rijkswegen, spoorwegen en rijkskanalen als gevolg van bestaand gebruik, beheer en onderhoud en autonome ontwikkeling. I. Hille Ris Lambers, F. Brekelmans, R. Lensink en G.F.J. Smit 2008. Rijksinfrastructuur Natura 2000.pdf

Beschermingsplannen, compensatieplannen
Kansen voor de kamsalamander. Beschermingsplan voor de kamsalamander in Noord-Brabant. Smit, G.F.J., F.L.A. Brekelmans, L.S.A. Anema en R. van Eekelen, 2007. Provincie Noord-Brabant, "s-Hertogenbosch.
SBP Kamsalamander Noord Brabant.pdf

Smit, G.F.J., Boddeke, P.H.N., 2007. Ruimte voor de rugstreeppad. Omgang met rugstreeppad en orchideeën in Westpoort. Bueau Waardenburg, Culemborg. Ruimte voor de rugstreeppad.pdf

Compensatieplan amfibieën in de wijk Schuytgraaf te Arnhem. G.F.J. Smit, 2002. Natuurcompensatie Schuytgraaf.pdf

Compensatie natuurwaarden Boekelermeer Zuid. Compensatie- en projectplan in het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein. G.F.J. Smit & R. van Eekelen, 2001. Natuurcompensatie Boekelermeer.pdf

Seinpostduin. Inventarisatie, compensatie- en projectplan. G.F.J. Smit, 2001. Natuurcompensatie Seinpostduin.pdf

Versnippering & Infrastructuur
RSN-index: monitoring van de versnippering van de natuur in Gelderland. P.W. van Horssen, R.J.W. van de Haterd, G.C.W. van Beek en G.F.J. Smit, 2000. Monitoring Versnippering Gelderland.pdf


Artikelen

Nederlands
Tijdelijke Natuur: kraamkamer voor Westpoort! Martin Melchers & Gerard smit 2018. Tussen Duin & Dijk 17(2):8-11. 2018 Melchers en Smit.pdf

Hoe biodivers is uw wijk? Jan Dirk Buizer en Gerard smit 2013. Stadswerk 6:14-15. SW6-2013 Buizer en Smit.pdf

Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort. Gerard Smit en Remco Barkhuis. Rooilijn 2012 45 (5): 334-339. Rooilijn2012(5).pdf

Tijdelijke natuur scoort. Martin Melchers en Gerard Smit. Milieu 2011 (7): 51-52. Tijdelijke Natuur Scoort.pdf

Randeffecten van snelwegen op vleermuizen. Martijn Boonman en Gerard Smit. Zoogdier 2011 22 (3): 18-20. Zoogdier 22.pdf

Boekelermeer-Zuid, compensatie tussen de bedrijven door. Paul Boddeke en Gerard Smit. RAVON 40 (2011) 13 (2): 38-43. Ravonartikel 2011 Boekelermeer.pdf

Oeverzwaluwen: vaste verblijfplaatsen voor flexibele soorten? Jan van der Winden & Gerard Smit, 2010. Journaal Flora en fauna 2010 nr. 8: 239-244. Oeverzwaluwen.pdf

Trendberekening bij het Meetnet Amfibieën. Tom van der Meij, Arco van Strien, Gerard Smit en Edo Goverse. RAVON 31 (2009),10 (4): 57-62. Van der Meij et al 2009.pdf

Heeft een rugstreeppad een vaste rust- en verblijfplaats? Gerard Smit & Martin Melchers, 2006. Journaal Flora en fauna 4/5: 114-118. Rugstreeppad vaste verblijfplaatsen.pdf

Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid. Gerard Smit & Paul Boddeke, 2006. Groen, Juni 2006. Rugstreeppad Boekelermeer.pdf

Amfibieën-predatie door de bruine rat. A. Groenveld & G. Smit, 2002. RAVON 13 5(1): 9-10. RAVON predatie artikel.pdf

Amfibieën op loopstroken onder rijkswegen. Brandjes, J.G., G. Veenbaas & G.F.J. Smit, 2000. RAVON 7, 3 (1): 1 -5. RAVONloopplankartikel.pdf

Muizen in buizen. Een andere methode voor het bepalen van populatiedichtheden G.J. Brandjes & G.F.J. Smit, 2001. Zoogdier 12 (2001) 2: 9-12. Artikel Zoogdier.pdf

Bermen voor amfibieën en reptielen. Smit, G.F.J., G. Timmermans & H.A.J. Smeets, 1999. Landinrichting 39 (6): 14-19.

Ervaringen met verkeersslachtoffertellingen. G.F.J. Smit & A.J.M. Meijer Lutra.

Landelijke en regionale trends. Ontwikkelingen in ringslangpopulaties. Annie Zuiderwijk, Gerard Smit & Raymond Creemers, 1998. RAVON 1 (2) 1998. Ontwikkeling Ringslang.pdf

Nieuw land voor de ringslang (Natrix natrix). Leefgebieden en verbindingszones in Flevoland. Reptielen Natuurbeleidsplan. DLN 92 (6). G. Smit & A. Zuiderwijk, 1991. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF).Ringslang DLN0922122226.pdf

Broeihopen voor Ringslangen. DLN 92 (6): 223-227. A. Zuiderwijk, H. van de Bogert & G. Smit, 1991. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF). Ringslang DLN0922232276.pdf

De Nederlandse hagedissen in de jaren tachtig. Analyse van waarnemingen en beschrijving van landelijke verspreidingspatronen. Reptielen Natuurbeleidsplan. Lacerta 51 (1). A. Zuiderwijk & G. Smit, 1992. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF).

De Nederlandse slangen in de jaren tachtig. Analyse van waarnemingen en beschrijving van landelijke verspreidingspatronen. Reptielen Natuurbeleidsplan. Lacerta 49 (2). A. Zuiderwijk & G. Smit, 1990. Opdrachtgever: NMF (nu: IKC-NBLF).

De waarden langs de Friese IJsselmeerkust: samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie. Landschap 4 (4). H. Slager & G.F.J. Smit, 1987.

De samenhang tussen bodem, hydrologie en vegetatie in het Veerse Meer en de Braakman. Landschap 4 (4). H. Slager & G.F.J. Smit, 1987.

Engels
10 Years of Amphibian Monitoring in the Netherlands: Preliminary Results. Edo Goverse, Gerard Smit and Tom van der Meij. Submitted for Proc. of the 14th Congress of the Societas Europaea Herpetologica Herpetologia.

Urban development and the Natterjack toad (Bufo calamita), implementation of the Habitat Directive in the Netherlands. Gerard F.J. Smit 2005. In Proc. of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica Herpetologia Bonnensis II. Artikel_SEH_Bonn.pdf

The national amphibian monitoring program in the Netherlands and NATURA 2000. Goverse, E., Smit, G.F.J., Zuiderwijk, A.C.M., & Meij, T. van der (2006). In Proc. of the 13th Congress of the Societas Europaea Herpetologica Herpetologia Bonnensis II (pp. 42-170). Artikel_SEH_Bonn Goverse.pdf

Amphibians crossing under motorways: solutions for migration or dispersion? Gerard Smit, Jeroen Brandjes & Geesje Veenbaas. Habitat Fragmentation due to Transport Infrastructure – IENE 2006. Smit et al 2006 IENE.pdf

Effectiveness of fauna passageways at main roads in The Netherlands. Geesje Veenbaas, Jeroen Brandjes, Gerard Smit & Edgar van der Grift. Habitat Fragmentation due to Transport Infrastructure – IENE 2003. Effectiviteit Faunavoorzieningen.pdf

Methods to monitor the use of fauna passageways. Geesje Veenbaas, Jeroen Brandjes & Gerard Smit. International Conference on Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastucture and Presentation of COST action 341 products Conference map – IENE 2003. IENE_2003_Plenary_session_presentation_of_the_cost_action_341_2.pdf

Declining Amphibian Populations in The Netherlands. A. Groenveld & G. Smit, 2002. In: Collected DAPTF Working Group Reports: Ten Years on. Wilkinson J.W. (Ed), 2004. DAPTF Milton Keynes.

The national amphibian monitoring program in the Netherlands, preliminary results over 1997 – 2000. Gerard Smit, Annie Zuiderwijk, Axel Groenveld & B.A.P.J. Daemen, 2000. Presentatie SEH congres Slovenië 2000. Seh_Slovenie.pdf

Experience with the counting of animal road casualties. Smit, G.F.J. & A.J.M. Meijer, 1999. Lutra 42: 24-33.

A national amphibian monitoring program in the Netherlands. Gerard Smit, Annie Zuiderwijk & Axel Groenveld. In: Current Studies in Herpetologiy. Proceedings SEH congres 1998, p: 397-402. SEH 1998 Frankrijk.pdf

Monitoring of reptiles in the Netherlands. Annie Zuiderwijk, Axel Groenveld & Gerard Smit. Proceedings SEH congres 1998, p: 455-462.

Traffic and nature on Utrechtse Heuvelrug. A strategy to counter habitat fragmentation. Smit, G.F.J. & A.J.M. Meijer, 1995. Bijdrage in Conference newsletter. International conference on habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering. September 18-21, 1995.

Monitoring road mortality of fauna along motorways. Smit, G.F.J. & A.J.M. Meijer, 1995. Bijdrage in Conference newsletter. International conference on habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering. September 18-21, 1995.

Overig
Die Anlage künstlicher Eiablageplätze: Eine einfache Möglichkeit zum Schutz der Ringelnatter (Natrix natrix L. 1758): Annie Zuiderwijk, Gerard Smit & Han van der Bogert. In: Gruschwitz, Kornacker, Podloucky, Völkl & Waitzmann (Hrsg): Mertensiella, Bd.3, Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete, S.227-234.

Wat is het betere voetenwerk?. Gerard Smit. Pro Loop 2009: 20-23. ProLoop Voetenwerk.pdf


Overige publicaties


RAVON Werkgroep Monitoring
Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland. RAVON Werkgroep Monitoring, Groenveld, A. & G. Smit, 2001. Amsterdam. RAVON Werkgroep Monitoring. Opdrachtgever: CBS. HandleidingMA2001.pdf

Naar een Meetnet Amfibieën. Intern rapport RAVON Werkgroep Monitoring. G.F.J. Smit, A. Groenveld, A. Zuiderwijk, 1996. Opdrachtgever: CBS, IKC-NBLF.

Handleiding Monitoring Reptielen in Nederland. G. Smit & A. Zuiderwijk, 1993. RAVON Werkgroep Monitoring. Opdrachtgever: CBS. MR handleiding.pdf


UvA, Ecoland
Ecologisch advies Kerngebied Amsterdamse Bos. Interne notitie Stedelijk Beheer Amsterdam. G. Smit & R. Roos, 1992.

De betekenis van de natuurgebieden van Havelte voor amfibieën en reptielen. Onderdeel MER COT-minus Havelte. G. Smit & A. Zuiderwijk, 1990. Opdrachtgever: Oranjewoud (in opdracht van het Ministerie van Defensie).

Een evaluatie van het natuurbeheer in de Middelduinen. Goeree tot 1988. Ecoland-rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit & R.G. Mes, 1989.

Een ecologische beschrijving van de Lek, een zoetwatergetijderivier. Ecoland-rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit, L.K. Slager & T.J. Boudewijn, 1989.

Monitoring natuurwaarde van de Middelduinen. Goeree, rapport over de periode oktober 1988-oktober 1989. Ecoland rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit & R.G. Mes m.m.v. M. Annema, 1989.

Inrichtingsmogelijkheden voor de Knardijk als verbindingsweg voor plant en dier. Ecoland rapport, Bureau Ecoland Utrecht. G.F.J. Smit, 1989.


RIJP - bodem, water en ecologie
De buitendijkse natuurgebieden langs de Friese IJsselmeerkust: bodem, grondwater en vegetatie. RIJP, 

Flevobericht 287. Bewerkt als Wetenschappelijke mededeling KNNV nr. 194. H. Slager & G.F.J. Smit, 1988.

Voormalige zandplaten in het Veerse Meer: bodem, grondwater en vegetatie. RIJP, Flevobericht 289. G.F.J. Smit & J. Visser, 1988. 


Overig
Verslag van bezoek aan Projeto Tamar opvangcentrum voor zeeschildpadden in Subauma Bahia Brazilië. G.F.J. Smit, 1989. Projeto Tamar klein.pdf