Over mijn werk
 

Gerard F.J. Smit


Geboren

11 december 1957 te Amsterdam

Status

Gehuwd,

universitaire opleiding,

ik werk als ecoloog sinds 1985

Meer CV’s

Mijn CV

Mijn Hobby
Muziek


  1. 1.The Who

  2. 2.Pink Floyd (met Waters)

  3. 3.Calexico, U2, Keane etc.

Relevante websiteswww.fartlek.nu

www.buwa.nl

www.ravonwm.org

 
 

Advisering met een rode draad

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als dierecoloog en landschapsecoloog (Biologie). Sinds 1992 ben ik in dienst bij Bureau Waardenburg. Mijn huidige functie is senior projectleider met expertise op het gebied van herpetologie, ecologische netwerken en natuurwetgeving. Ik adviseer over compensatie en mitigatie, monitoring, meetnetontwikkeling, soortbescherming en faunavoorzieningen.


Recentelijk ben vooral betrokken bij projecten in het kader van de Natuurwetgeving en adviseer ik provincies en gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen en effecten op beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet en Natura 2000-gebieden.


Voor mijn werk bij Bureau Waardenburg was ik werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam en nauw betrokken bij het opzetten van een landelijk meetnet voor reptielen. Dit meetnet is in 1994 officieel gestart, in 1997 gevolgd door een meetnet voor amfibieën. Beide meetnetten worden gesubsidieerd door de overheid en zijn zeer succesvol en internationaal gewaardeerd. Nog steeds ben ik met plezier betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze meetnetten en verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en coördinatie.