Mijn CV
 
 
Curriculum Vitae                    drs. G.F.J. Smit
 
 
Personalia
Naam            Smit
Voornamen        Gerardus Franciscus Johannes (Gerard)
Privé adres        xxxxxxx
                 xxxxxxx  stuur een e-mail 
Privé telefoon      xxxxxxx
Geboortedatum    11 december 1957
Geboorteplaats     Amsterdam
Geslacht          man
Burgerlijke staat  gehuwd
Nationaliteit        Nederlands
Rijbewijs          B en E
 
Ik ben sinds 1992 werkzaam bij Bureau Waardenburg, afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als dierecoloog en landschapsecoloog (Biologie). Mijn huidige functie is teamleider en senior projectleider met expertise op het gebied van herpetologie, ecologische netwerken en natuurwetgeving. Ik ben recentelijk vooral betrokken bij projecten in het kader van de Natuurwetgeving en adviseer Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en particulieren bij ruimtelijke ontwikkelingen en effecten op beschermde soorten en op soorten en habitats van Nbwet-gebieden. Verder adviseer ik over monitoring, meetnetontwikkeling, soortbescherming en faunavoorzieningen. 
Ik ben nauw betrokken geweest bij het opzetten van de landelijke meetnetten voor reptielen en amfibieën. Beide meetnetten worden gesubsidieerd door de overheid en zijn zeer succesvol en internationaal gewaardeerd. Ik ben nog steeds betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze meetnetten in samenwerking met RAVON, CBS en GaN.

Opleiding
1976 -1983    Universiteit van Amsterdam: Biologie, doctoraalexamen 1983.
Specialisaties: ecologie: herpetologie en vegetatiekunde, hydrobiologie, mossen, luchtfoto interpretatie en vegetatiekundige overzichtskartering.
 
Aanvullende cursussen en opleidingen
2014	The Power of Feedback (aanvulling praktijkbegeleider voor trainers in opleiding)
2010	Praktijkbegeleider (certificering begeleider trainers in opleiding)
2010	Basiscursus DPL (IVAM)
2010	Examen VOL-VCA: INTRON Examenbureau
2009	Cursus Projectmanagement: Key Result BV
2007	Coaches on Tour
2002    Geoplan Natuurwetgeving
2000    Acquisitietraining
1999    Cursus Netwerkbeheer Macintosh
1999    Cursus Basistaken Lotes Notes
1992    Cursus Wetenschapsjournalistiek
1991    Koninklijke Nederlandse Atlektiek Unie: diploma Coach B
1983    Onderwijsbevoegdheid biologie eerstegraads.
 
Werkervaring
1992 - heden  Teamleider (sinds 2006) /onderzoeker landschapsecologie bij Bureau Waardenburg BV te Culemborg, 
1992 - 1994    Bondscoach, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.
1989 - 1992    Toegevoegd onderzoeker, herpetoloog, Universiteit van Amsterdam - ISP afd. Herpetologie.
1988 - 1989    Wetenschappelijk medewerker, Bureau Ecoland te Utrecht.
1985 - 1988    Wetenschappelijk medewerker, afd. landschapsecologie
    Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te Lelystad.
 
Overige activiteiten
1996 - heden    Coach, looptrainer wegatletiek bij Statina en het geven van     lezingen voor atleten.
1989 - 2000     Systeembeheerder van de databank HGD Lacerta, (nationale     verspreidingsgegevens van amfibieën en reptielen).
             Geven van lezingen op gebied van herpetofauna, ontsnippering en natuurwetgeving.
 
Lidmaatschappen
Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).
Reptielen Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland (RAVON).
 
Talenkennis
Nederlands    moedertaal
Engels          goed
Duits           matig
Frans           matig
 
Computerervaring
Ruime ervaring met Office, Filemaker Pro database ontwerp, websites beheer.