AAC

 

in memoriam Website

Frans Smit overleden

14-02-2008

Paula


Zojuist bereikte het bestuur van AAC het droevige bericht dat ons erelid Frans Smit vandaag plotseling is overleden terwijl hij in zijn tuin bezig was. Frans is 77 jaar geworden. Frans Smit heeft grote verdiensten gehad voor de atletiek in het algemeen en voor ADA en AAC in het bijzonder. Vanwege zijn activiteiten voor de atletiek werd hij zelfs in 2005 door HM de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Velen zullen hem kennen van zijn topjurywerkzaamheden op alle niveaus, van internationale tot pupillenwedstrijden. Streng, maar altijd rechtvaardig. Maar ook heeft hij ontelbare juryleden, scheidsrechters en wedstrijdleiders opgeleid.

Ruim 40 jaar geleden begonnen zijn kinderen met atletiek en Frans was daar al snel bij betrokken. Hij haalde zijn jury diploma en volgde daarop de cursus voor tijdwaarnemer, starter, scheidsrechter en wedstrijdleider. Hij werd voorzitter van de juycommissie van District West I. Deze functie heeft hij gedurende 25 jaar uitgeoefend totdat de districten werden omgezet in regio’s. Frans was 4 jaar regiocoördinator en verantwoordelijk voor 24 verenigingen. Tijdens de eerste 15 edities van de Amsterdam Marathon was Frans eerste scheidsrechter.

Naast al dit werk gaf Frans gedurende 30 jaar training bij ADA waarbij hij vele talentvolle dames heeft getraind. Zo is ook Ellen van Langen ooit bij hem begonnen.

Frans is nog tot het laatst actief geweest met jureren, het geven van jury cursussen en het verrichten van bardiensten, waarbij hij 'de jonkies' prachtige atletiekverhalen uit het verleden vertelde, afgewisseld met een deuntje op zijn mondharmonica.

Het bestuur van AAC is Frans Smit veel dank verschuldigd voor zijn inzet en wenst zijn vrouw, dochters, zoon en overige familie veel sterkte toe in de komende periode.


Artikel Parool